Het Daimler SP250 Register - Holland (2015) stelt zich ten doel om alle op Nederlands kenteken geregistreerde auto's in kaart te brengen. Wellicht fronst u - net als wij inmiddels zo'n vijf jaar terug - de wenkbrauwen als we u melden dat het er maar liefst 21* zijn! Daarnaast staan er naar wij nu weten nog minimaal 4 exemplaren zonder kenteken dan wel met een 'slapend' kenteken op Nederlandse bodem; dat maakt een totaal van 25 auto's! De Daimler SP250 Owners' Club - UK (gelieerd aan de Daimler & Lanchester Owners' Club > DLOC) houdt al jaren heel nauwgezet bij hoeveel Daimlers Dart / SP250 de jaren nog overleefd hebben en dat zijn er wereldwijd - telling februari 2022 - toch nog zo'n 1.743 ex. van de oorspronkelijk geproduceerde 2.656 exemplaren. En dat is dik 66% ! Vanaf 2004 brengt zij tevens het zgn. SP250 pasSPort uit, waarin de diverse eigenaren en de gegevens van hun auto genoteerd staan. In de 2015 editie stonden dik 780 auto's & eigenaren officieel vermeld. In het hoofdstuk "The Netherlands" werd echter melding gemaakt van een 14-tal wagens (12x mét en 2x zonder kenteken) en dús geeft een nationale registratie ons een beter inzicht in het juiste aantal 'survivors' hier in den lande. De datum 5 mei 2020 zijn - op één na - van alle 21 gekentekende auto's de volledige gegevens zoals kenteken, chassis-, body- & engine-nrs, kleur, type / bouwjaar en naam eigenaar bij het Register bekend. Daarnaast proberen we ook de gegevens van de niet gekentekende exemplaren te achterhalen; per diezelfde datum is van 3 van de genoemde 4 exemplaren alle info - exclusief natuurlijk een kenteken - bekend. Alle gegevens worden - alleen na schriftelijke toestemming (!) van de eigenaar - op vertrouwelijke basis uitgewisseld met de Daimler SP250 Owners' Club - UK ter aanvulling van haar pasSPort-gegevens.

 

* Nota bene: in 2015 waren dat er nog 28 !! Helaas zijn er in 2016 een drietal verkocht & geëxporteerd. In februari 2018 is de auto met het originele Nederlandse kenteken 'EE-00-58' verkocht en geëxporteerd naar België en eind april van dat jaar is ook de auto met kenteken DZ-07-43 van eigenaar gewisseld en die auto gaat (terug) naar de UK! Eind september 2018 is de auto met kenteken DZ-31-60 via The Gallery verkocht en deze auto heeft een nieuwe eigenaresse gevonden in... Duitsland. Eind 2018 is de auto met kenteken AH-25-64 door ER Classics ook weer aan een liefhebber in het buitenland verkocht. En in augustus 2019 is de auto met kenteken DZ-78-97 na 2 maanden op NL-kenteken gestaan te hebben ook weer naar onze Oosterburen vertrokken. Het is bijna ieder jaar raak, want ook in 2020 is er een NL-Dart naar Duitsland vertrokken...

Er verdwijnen dus steeds meer van deze 'unieke' auto's naar het buitenland.  En dat is natuurlijk heel jammer!

Overigens de Daimler Dart / SP250 vierde in 2019 haar zestigste verjaardag & still going strong; waarvan akte!

 

Aangezien de RDW alleen kentekens publiceert en om privacy-redenen geen namen aan die kentekens koppelt, is het een moeilijke zaak om de NAW-gegevens van de diverse eigenaren te achterhalen. Staat uw kenteken er tussen en zijn uw gegevens nog niet bij het SP250 Register - Holland bekend, dan verzoeken wij u vriendelijk deze via het Contact-formulier aan ons kenbaar te maken. Kent u iemand binnen uw vrienden- & kennissenkring die Dart / SP250 eigenaar is, vraag hem/haar dan om zich aan te melden. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Naast het in kaart brengen van alle op Nederlands kenteken geregistreerde auto's, organiseert het SP250 Register - Holland ook jaarlijks één of meerdere 'Dutch SP250 Tours en/of Rally's'; dit naar keuze van de diverse eigenaren!
 
Joep Osendarp / initiator                                                                                                                 

 

logo anniversary 10x10 web_2.jpg