top of page

Het Daimler SP250 Register - Holland (2015) stelt zich ten doel om alle op Nederlandse kenteken geregistreerde auto's in kaart te brengen. Wellicht fronst u - net als wij inmiddels zo'n 8 jaar terug - de wenkbrauwen als we u melden dat het er maar liefst 21* zijn! Daarnaast staan er naar wij nu weten nog minimaal 4 exemplaren zonder kenteken dan wel met een 'slapend' kenteken op Nederlandse bodem; dat maakt een totaal van 25 auto's ! De Daimler SP250 Owners' Club - UK (gelieerd aan de Daimler & Lanchester Owners' Club > DLOC) houdt al jaren heel nauwgezet bij hoeveel Daimlers Dart / SP250 de jaren nog overleefd hebben en dat zijn er wereldwijd - telling februari 2022 - toch nog zo'n 1.743 ex. van de oorspronkelijk geproduceerde 2.656 exemplaren! En dat is dik 66%!

Vanaf 2004 brengt zij tevens het zgn. SP250 pasSPort uit, waarin de diverse eigenaren en de gegevens van hun auto(s) genoteerd staan. In de 2015 editie stonden dik 780 auto's & eigenaren officieel vermeld. In het hoofdstuk "The Netherlands"werd echter melding gemaakt van een 14-tal wagens (12x mét en 2x zonder kenteken) en dús geeft een nationale registratie ons een beter inzicht in het juiste aantal 'survivors' hier in den lande. De datum juli 2022 zijn van alle 21 gekentekende auto's de volledige gegevens zoals kenteken, chassis- body- & engine-nrs, kleur, type / bouwjaar en naam eigenaar bij het Register bekend. Daarnaast proberen we ook de gegevens van de niet gekentekende  exemplaren te achterhalen; per diezelfde datum is van 3 van de genoemde 4 exemplaren alle info - exclusief natuurlijk een kenteken - bekend. Alle gegevens worden - alleen na schriftelijke toestemming (!) van de eigenaar - op vertrouwelijke basis uitgewisseld met de Daimler SP250 Owners' Club - UK ter aanvulling van haar pasSport-gegevens.

*Nota bene: in 2015 waren dat er nog 28 !!. Helaas zijn er in 2016 een drietal wagens verkocht & geëxporteerd. In februari 2018 is de auto met originele Nederlandse kenteken 'EE-00-58' verkocht en geëxporteerd naar België en eind april van dat jaar is ook de auto met kenteken DZ-07-43 van eigenaar gewisseld en die auto gaat (terug) naar de Uk!  September 2018 is de auto met kenteken DZ-31-60 via The Gallery verkocht en deze auto heeft een nieuwe eigenaresse gevonden in... Duitsland. Eind 2018 is de auto met kenteken AH-25-64 door ER Classics ook weer aan een liefhebber in het buitenland verkocht. En in augustus 2019 is de auto met kenteken DZ-78-97 na slechts 2 maanden op NL-kenteken gestaan te hebben ook weer naar onze Oosterburen vertrokken. Het is bijna ieder jaar raak, want ook in 2020 is er een NL-Dart naar Duitsland vertrokken...

Er verdwijnen dus steeds meer van deze 'unieke' auto's naar het buitenland. En dat is natuurlijk heel jammer! Overigens de Daimler Dart / SP250 vierde in 2019 haar zestigste verjaardag & still going strong; waarvan akte!

Aangezien de RDW alleen kentekens publiceert en om privacy-redenen geen namen aan die kentekens koppelt, is het een moeilijke zaak om de NAW-gegevens van de diverse eigenaren te achterhalen. Staat uw kenteken er tussen en zijn uw gegevens nog niet bij het SP250 Register - Holland bekend, dan verzoeken wij u vriendelijk deze via het Contact-formulier aan ons kenbaar te maken. Kent u iemand binnen uw vrienden- & kennissenkring die Dart / SP250-eigenaar is, vraag hem/haar dan om zich aan te melden. Bij voorbaat onze hartelijk dank!

Naast het in kaart brengen van alle op Nederlands kenteken geregistreerde auto's, organiseert het SP250 Register - Holland ook jaarlijks één of meerdere "Dutch SP250 Tours en/of Rally's"; dit naar keuze van de diverse eigenaren!

Joep Osendarp / initiator

 

 

 

 

 

bottom of page